Supervision til grupper og individuelle

Jeg har lang erfaring med at supervisere såvel grupper som individuelle. Jeg har undervist på Kempler Instituttets supervisoruddannelse og arbejder ud fra det der kaldes fagpersonlig supervision.

Fagpersonlig supervision betyder, at supervisanten inviteres til, ikke kun at forholde sig til ”sagen”, men også at se på, hvad det gør ved supervisanten og hvad det har at gøre med supervisanten. Det er ikke terapi og der er en klar afgrænsning mellem supervision og terapi.

I supervision kan der medbringes forskellige faglige udfordringer. Det kan fx. konkret være i forhold til en ”sag” eller relationelle udfordringer på arbejdspladsen.

  • Supervision er et vigtigt reflektionsrum, når man arbejder med relationer.
  • Supervision kan være medvirkende til, at øge din evne til at være rummelig og empatisk.
  • Supervision kan give dig større indsigt i dig selv og din fagpersonlige identitet.
  • Supervision kan være med til, at skabe mere trivsel på arbejdspladsen.
  • Supervision kan være med til, at forebygge stress og udbrændthed.
  • Supervision kan bibringe ny læring og konkrete ideer til det videre arbejde.

Jeg tilbyder supervision til grupper og individuelle. Det kan være faggrupper indenfor social- og sundhedsområdet, dag- og døgninstitutioner, familierådgivninger, projekter eller tværfaglige grupper som arbejder med samme målgruppe. Det kan være psykoterapeuter eller psykologer som ønsker sagssupervision.

Ring eller skriv til mig og hør mere om min supervisionsform og mine priser.